ข่าวสารและกิจกรรม

ความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์ 3-12 ม.ค. 62
 ความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์ 3-12 ม.ค. 62 ที่โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์แรก ของปี พ.ศ. 2562 1. งานพื้นโครงสร้างชั้น 1M : ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % 2. งานพื้นโครงสร้างชั้น 2 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 90 % 3. งานพื้นโครงสร้างชั้น 2M : ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 % 4. งานพื้นโครงสร้างชั้น 3 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 % % ความก้าวหน้างานโดยรวมของโครงการ ประมาณ 20.55 %  
อ่านต่อ ดูทั้งหมด
กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 22 ธ.ค. 61
กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 22 ธ.ค. 61  ที่ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา บ. ฑีฆาก่อสร้างจำกัด หน่วยงานโครงการ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ให้กับพนักงานรายวัน เพื่อเป็นการขอบคุณ และให้กำลังใจ ที่ทุกคนเหน็ดเหนื่อย ช่วยกันทำงานให้กับบริษัท และโครงการ ให้งานออกมาสำเร็จตามเป้าหมาย  
อ่านต่อ ดูทั้งหมด
ความก้าวหน้าโครงการประจำสัปดาห์ 2-23 ธ.ค. 61
ความก้าวหน้าโครงการประจำสัปดาห์ 2-23 ธ.ค. 61 ที่ โครงการก่อสร้างอาคารศููนย์บริหารทางพิเศษ กทพ ความก้าวหน้าโครงการในสัปดาห์ที่ผ่านมา 1. งานโครงสร้างพื้นชั้น 1 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % 2. งานโครงสร้างพื้นชั้น 1M : ดำเนินการแล้วเสร็จ 80 % 3. งานโครงสร้างพื้นชั้น 2 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 % แผนงานคาดการณ์ แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 61 นี้ งาน โครงสร้างพื้นชั้น 1M แล้วเสร็จ 100 % และงานโครงสร้างพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ 50 %    
อ่านต่อ ดูทั้งหมด


ภาพการก่อสร้างและวีดีโอ

ภาพการก่อสร้าง       วีดีโอการก่อสร้างบริหารโครงการสัญญาจ้าง งวดที่1
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สัญญาจ้าง งวดที่2
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สัญญาจ้าง งวดที่3
ประจำเดือน มกราคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่4
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สัญญาจ้าง งวดที่5
ประจำเดือน มีนาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่6
ประจำเดือน เมษายน 2561
สัญญาจ้าง งวดที่7
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่8
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
สัญญาจ้าง งวดที่9
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่10
ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ดูทั้งหมด